Επικοινωνία

Ωράριο επικοινωνίας:

Δευτέρα – Παρασκευή: 17:00-21:00
Σάββατο – Κυριακή:
9:00-20:00

Email επικοινωνίας

 info@parnassoshiking.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

+30 2234022817

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ