Πολιτική Απορρήτου

Εισαγωγή

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου καλύπτει ειδικά τις προϋποθέσεις συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών / χρηστών (εφεξής: οι Χρήστες) του διαδικτυακού τόπου parnassoshiking.gr. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτή την Πολιτική Απορρήτου, προκειμένου να γνωρίζετε όλες τις πληροφορίες που αφορούν στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας μας.

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η ENVIRAL Ι.Κ.Ε. , με έδρα στην Αμφίκλεια, Εθνικής Αντίστασης 5, 350 02.

Προστασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών

Στην ENVIRAL Ι.Κ.Ε. αναγνωρίζουμε τη σπουδαιότητα του να διατηρούμε αυτές τις πληροφορίες ασφαλείς, καθώς και να σας ενημερώνουμε σχετικά με το πώς σκοπεύουμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Για τον λόγο αυτό θα επεξεργαστούμε τις πληροφορίες αυτές τηρώντας αυστηρά όλες τις απαιτήσεις που προβλέπουν οι διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου, περιλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και του Ν. 4624/2019.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», όπως χρησιμοποιείται σε αυτή την Πολιτική, αναφέρεται σε πληροφορίες όπως, για παράδειγμα, το όνομά σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση IP (πρωτοκόλλου διαδικτύου) σας ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αναγνωριστικό σας στοιχείο.

Πως συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα μέσω της ιστοσελίδας μας

Ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Στην περίπτωση αυτή θέτετε αυτοβούλως στη διάθεση της ENVIRAL Ι.Κ.Ε., όταν συμπληρώνετε την σχετική φόρμα επικοινωνίας στον ιστότοπό μας, το ονοματεπώνυμό σας, τον αριθμό τηλεφώνου σας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο μας παρέχετε εσείς, στο πλαίσιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκδρομή με την εταιρεία μας.
  • Με τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων συλλογής δεδομένων, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας: Εκτός από τις πληροφορίες που θα μας δώσετε οικειοθελώς, ορισμένες πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας μέσω τεχνολογιών ανίχνευσης δεδομένων που χρησιμοποιούμε κατά καιρούς, όπως τα cookies. Τα cookies, κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, συλλέγουν πληροφορίες από τον υπολογιστή σας, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών πληροφοριών, όπως τη διεύθυνση IP (πρωτοκόλλου διαδικτύου) σας, το λειτουργικό σας σύστημα, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησής σας, την ιστοσελίδα παραπομπής σας, καθώς και πληροφορίες σχετικά τη δραστηριότητά σας στην ιστοσελίδα μας. Μπορείτε να επιλέξετε, ώστε να μην λαμβάνετε cookies, είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση. Για να γνωρίσετε όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τη χρήση cookies και τα δεδομένα που συλλέγουμε ενώ πλοηγείσθε στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να επισκεφθείτε την Πολιτική cookies μας.

Πως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας

Καταρχήν, στη ENVIRAL Ι.Κ.Ε. έχουμε εμπιστοσύνη ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε μέσω της ιστοσελίδας είναι ακριβή, πλήρη και αληθή, όπως και, ότι, αν καταστεί αναγκαίο, δεσμεύεστε να μας ειδοποιήσετε για οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών. Εκτός αυτού, θεωρούμε ότι, σε περίπτωση που μας παράσχετε προσωπικά δεδομένα τρίτων, έχετε ήδη εξασφαλίσει την πρότερη ενημέρωση και συναίνεσή τους να μας παράσχετε τα δεδομένα αυτά και για το ότι θα τύχουν επεξεργασίας σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας μας.

Στην ENVIRAL Ι.Κ.Ε. θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα με σκοπό να σας προσφέρουμε εξατομικευμένη πληροφόρηση αναφορικά με την εκδρομή σας και τις παρεχόμενες σε σχέση με αυτό υπηρεσίες της εταιρείας μας και συγκεκριμένα για να μπορούμε να απαντάμε και να ανταποκρινόμαστε σε οποιαδήποτε ερώτηση θα υποβάλετε μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας ή μέσω τηλεφώνου με σκοπό να δώσουμε όλες τις πληροφορίες που θα μας ζητήσετε. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων σας είναι μόνον εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της ENVIRAL Ι.Κ.Ε., που τα επεξεργάζονται μόνον στο βαθμό που είναι απαραίτητο.

Για πόσο χρόνο διατηρούνται τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας

Τα προσωπικά δεδομένα που μας υποβάλλετε εσείς διατηρούνται μόνο για όσο διάστημα λαμβάνετε την επικοινωνία που έχετε ζητήσει. 

Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων και χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να τα προστατεύσουμε. Ωστόσο, μια μετάδοση δεδομένων μέσω διαδικτύου δεν μπορεί ποτέ να χαρακτηριστεί ως 100% ασφαλής. Ως εκ τούτου, παρόλο που καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να προστατεύσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε, ούτε να εγγυηθούμε την προστασία των δεδομένων που μας παρέχετε μέσω της ιστοσελίδας. Προκειμένου να προστατεύσουμε τις πληροφορίες που αποθηκεύονται στο σύστημά μας, έχουμε εφαρμόσει κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας κρυπτογράφησης δεδομένων και των τοίχων προστασίας, ώστε να μην μπορούν μη εξουσιοδοτημένα άτομα να αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας. Σε κάθε περίπτωση, ο xρήστης ενθαρρύνεται να καταγγέλλει στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ENVIRAL Ι.Κ.Ε. και με κάθε τρόπο, μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρατίθενται στην ιστοσελίδα, γραπτώς ή προφορικώς, πιθανή παραβίαση των προσωπικών του δεδομένων ή οποιαδήποτε παράνομη και αντίθετη με του όρους χρήσης συμπεριφορά διαπιστώσει από την ENVIRAL Ι.Κ.Ε., από άλλον χρήστη ή από τρίτο. Η ENVIRAL Ι.Κ.Ε. δεσμεύεται πως θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να επιλύσει το πρόβλημα σε συνεργασία με τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, εάν κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο.

Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας

Ως Υποκείμενο των Δεδομένων (κατά την έννοια του GDPR) έχετε τα εξής δικαιώματα: δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα εναντίωσης, δικαίωμα φορητότητας και δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα αυτά παρακαλούμε να ανατρέξετε στην πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ENVIRAL Ι.Κ.Ε. που μπορείτε να βρείτε εδώ. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ENVIRAL Ι.Κ.Ε. τηλ. επικοινωνίας: +30 2234022817, e-mail: info@parnassoshiking.gr. Επίσης, εφόσον θεωρείτε ότι προβάλλονται τα δικαιώματά σας, έχετε δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω της ιστοσελίδας της www.dpa.gr>Τα δικαιώματά μου> Υποβολή καταγγελίας.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου αναθεωρήθηκε και δημοσιεύθηκε από την ENVIRAL Ι.Κ.Ε. στις 07/06/2024. Ενδέχεται να αναθεωρήσουμε την Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή (η εκάστοτε έκδοση τίθεται σε ισχύ μόλις δημοσιευτεί), οπότε παρακαλούμε να την ελέγχετε περιοδικά. Οι αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου θα έχουν εφαρμογή στις πληροφορίες που συλλέγονται, από την ημερομηνία που θα δημοσιευτεί η αναθεωρημένη έκδοση, καθώς και στις υπάρχουσες πληροφορίες, τις οποίες κατέχουμε. Η χρήση της ιστοσελίδας μετά τη δημοσίευση αλλαγών, συνεπάγεται την αποδοχή από εσάς των αλλαγών αυτών.