Τρόποι Πληρωμής

Σε τραπεζικό λογαριασμό:

BANK NAME: Εθνική Τράπεζα Ελλάδος

ACCOUNT NUMBER: 13900753107

IBAN: GR 6601101390000013900753107

SWIFT CODE: ETHNGRAA

Σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2302, βάσει του Π.Δ. 7/2018.